Priser

Anmälnings/köavgift 250 €
Skola 350 €/v
Lunch 40 €/v
Idrottsprofil 140 €/v 
Priser inkl.21% IVA (spansk moms)
Anmälningsavgiften varar under 2 terminer i följd, vilket innebär att med en anmälningsavgift kan fler skolvistelser bokas.

Familjerabatt
För familjer med 3 barn eller fler erbjuder vi 10% rabatt på skolavgiften.

Bankkonto för inbetalning

SVENSKA SKOLAN BANUS S.L.
IBAN ES87 0081 0617 6900 0261 8069
BIC BSABESBB

©2020 SVENSKA SKOLAN PUERTO BANÚS | WEBPROD: BLOMILL

SVENSKA SKOLAN – Korttid