Priser

Anmälningsavgift 250 €
Förskottsbetalning 250 €
Skola 350 €/v
Kids Club 260 €/v
Kids Club 4v > 200 €/v
Lunch (restaurangens pris) 50 €/v
Idrottsprofil 140 €/v
Priser inkl.21% IVA (spansk moms)
Anmälningsavgiften är en per familj och betalas endast vid första bokningstillfället.
Förskottsbetalningen görs för att säkra sin bokning och dras av på kommande faktura.
Familjerabatt
För familjer med 3 barn eller fler, erbjuder vi 10% rabatt på skolavgiften. (gäller endast skolbarn)

Bankkonto för inbetalning

SVENSKA SKOLAN BANUS S.L.
IBAN ES87 0081 0617 6900 0261 8069
BIC BSABESBB

©SVENSKA SKOLAN PUERTO BANÚS | WEBPROD: BLOMILL

Svenska Korttid Skolan