Priser

Anmälnings/köavgift 250 €
1-4 veckor 350 €/v
5 veckor eller fler 325 €/v
Idrottsprofil 140 €/v (utöver skolpriset)
Priser inkl spansk moms (21%).

Priserna gäller då veckorna är sammanhängande. Har ni uppehåll räknas det som en ny period. Undantag om uppehållet innefattar ett lov, såsom höst-, jul-, sport- eller påsklov.

Lunch och frukt ingår alla dagar.

Familjerabatt
För familjer med 3 barn eller fler erbjuder vi 10% rabatt på skolavgiften.

Bankkonto för inbetalning

SVENSKA SKOLAN BANUS S.L.
IBAN ES87 0081 0617 6900 0261 8069
BIC BSABESBB

©2020 SVENSKA SKOLAN PUERTO BANÚS | WEBPROD: BLOMILL

SVENSKA SKOLAN – Korttid