Ansökan

IDROTTSPROFIL

Våra villkor

Inskrivningsavgift(engångsavgift)
Inskrivningsavgiften betalas enbart in vid ett enda tillfälle och det är vid inskrivningen på vår skola, det vill säga första gången ni kommer till oss. Inskrivningsavgiften är en per familj.

Förskottsbetalning
För att säkra er plats i vår skola betalar ni en förskottsbetalning på 250 €. Denna summa drar vi sedan av på den kommande fakturan. När betalningen är bekräftad registreras er köplats och bokningsbekräftelse skickas.
Förskottsbetalningen är endast återbetalningsbar om vi inte kan erbjuda veckorna ni har valt.
Anmälan som inkommer inom 2 månader från önskad skolstart betalas i sin helhet.

Slutbetalning
Fakturan ska betalas inom 30 dagar eller senast 2 månader innan valda veckor. Vid en anmälan som inkommer med kort varsel och ni erbjudits plats betalas fakturan omgående. Om betalning ej inkommit i tid erbjuds platsen till nästa elev i kön.

Avbokning- och ombokningssregler
Om avbokning eller ombokning sker upp till 2 månader innan skolstart återbetalas allt utom inskrivningsavgiften, minus eventuella bankavgifter för överföring. Avbokning eller ombokning som sker 1 månad före skolstart eller under pågående skoltid hos oss återbetalas ej. Detta då vi på kort varsel inte kan avbryta åtaganden gentemot personal och hyrda lokaler.
Om läromedel inte tas med ifrån Sverige, kan inget skolarbete genomföras och skolavgiften betalas ej tillbaka.

Force Majeure
Om en yttre oförutsedd händelse utanför skolans kontroll inträffar som skulle innebära att skolan inte längre har förutsättning att bedriva sin verksamhet, sker ingen återbetalning av skolavgiften. Sådan händelse kan omfatta, men inte begränsas till t.ex. krig och naturkatastrof.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn med särskilda behov kommer vi att behöva ta ställning kring från fall till fall. För att vi ska kunna erbjuda en skolplats kommer vi först att behöva få information från elevens nuvarande skola. Vi har tyvärr inte tillgång till ett elevvårdsteam eller elevassistent och lokalerna är inte handikappanpassade. Viktigt att ni kontaktar oss innan ni ställer er i kö och betalar in er anmälnings- och köavgift.

Försäkring
Svenska Skolan Banús har ingen försäkring gällande eleverna. Det är föräldrarnas ansvar att ha en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring. Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.

  • Välj idrottsprofil

    Numrera från 1 för den ni helst vill ha, 2 osv.

Våra villkor

Inskrivningsavgift(engångsavgift)
Inskrivningsavgiften betalas enbart in vid ett enda tillfälle och det är vid inskrivningen på vår skola, det vill säga första gången ni kommer till oss. Inskrivningsavgiften är en per familj.

Förskottsbetalning
För att säkra er plats i vår skola betalar ni en förskottsbetalning på 250 €. Denna summa drar vi sedan av på den kommande fakturan. När betalningen är bekräftad registreras er köplats och bokningsbekräftelse skickas.
Förskottsbetalningen är endast återbetalningsbar om vi inte kan erbjuda veckorna ni har valt.
Anmälan som inkommer inom 2 månader från önskad skolstart betalas i sin helhet.

Slutbetalning
Fakturan ska betalas inom 30 dagar eller senast 2 månader innan valda veckor. Vid en anmälan som inkommer med kort varsel och ni erbjudits plats betalas fakturan omgående. Om betalning ej inkommit i tid erbjuds platsen till nästa elev i kön.

Avbokning- och ombokningssregler
Om avbokning eller ombokning sker upp till 2 månader innan skolstart återbetalas allt utom inskrivningsavgiften, minus eventuella bankavgifter för överföring. Avbokning eller ombokning som sker 1 månad före skolstart eller under pågående skoltid hos oss återbetalas ej. Detta då vi på kort varsel inte kan avbryta åtaganden gentemot personal och hyrda lokaler.
Om läromedel inte tas med ifrån Sverige, kan inget skolarbete genomföras och skolavgiften betalas ej tillbaka.

Force Majeure
Om en yttre oförutsedd händelse utanför skolans kontroll inträffar som skulle innebära att skolan inte längre har förutsättning att bedriva sin verksamhet, sker ingen återbetalning av skolavgiften. Sådan händelse kan omfatta, men inte begränsas till t.ex. krig och naturkatastrof.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn med särskilda behov kommer vi att behöva ta ställning kring från fall till fall. För att vi ska kunna erbjuda en skolplats kommer vi först att behöva få information från elevens nuvarande skola. Vi har tyvärr inte tillgång till ett elevvårdsteam eller elevassistent och lokalerna är inte handikappanpassade. Viktigt att ni kontaktar oss innan ni ställer er i kö och betalar in er anmälnings- och köavgift.

Försäkring
Svenska Skolan Banús har ingen försäkring gällande eleverna. Det är föräldrarnas ansvar att ha en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring. Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.

©2020 SVENSKA SKOLAN PUERTO BANÚS | WEBPROD: BLOMILL

Svenska Korttid Skolan