Ansökan

Att ansöka om ledighet

Beroende på vilken ledighetslängd ni önskar ifrån skolan i Sverige, finns det olika alternativ. Mer information finns att läsa på https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan

Då eleven enbart flyttar sin fysiska skolgång tillfälligt, rekommenderar vi detta tilläggsbrev som komplement till er skolas ledighetsansökan.

Så här ansöker ni till Svenska Korttidsskolan.

För att ansöka om en plats hos oss fyller ni i en anmälan. Vi kommer att kontakta er inom 2 veckor angående plats. För att sedan säkra er bokning måste inskrivnings-och förskottsbetalningen betalas. Inskrivningsavgiften är en per familj och betalas endast vid första bokningstillfället. Mycket viktigt att uppge barnets namn vid betalningen.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Vid en anmälan som inkommer med kort varsel och ni erbjudits plats betalas fakturan omgående. Viktigt att uppge fakturanumret vid betalning.

SVENSKA SKOLAN BANUS S.L.
IBAN ES87 0081 0617 6900 0261 8069
BIC BSABESBB

Våra villkor

Inskrivningsavgift
Inskrivningsavgiften är en per familj och betalas endast vid första bokningstillfället.

Förskottsbetalning
Förskottsbetalningen på 250€ är inte återbetalningsbar men dras av på er kommande faktura.

Slutbetalning
Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Vid en anmälan som inkommer med kort varsel och ni erbjudits plats betalas fakturan omgående. Om betalning ej inkommit i tid erbjuds platsen till nästa elev i kön.

Avbokning
Om avbokning sker upp till 2 månader innan skolstart återbetalas allt utom inskrivningsavgiften, minus eventuella bankavgifter för överföring. Avbokning som sker 1 månad före skolstart eller under pågående skoltid hos oss återbetalas ej. Detta då vi på kort varsel inte kan avbryta åtaganden gentemot personal och hyrda lokaler.

Force Majeure
Om en yttre oförutsedd händelse utanför skolans kontroll inträffar som skulle innebära att skolan inte längre har förutsättning att bedriva sin verksamhet, sker ingen återbetalning av skolavgiften. Sådan händelse kan vara krig, naturkatastrof, brand m.m.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn med särskilda behov behöver vi ta ställning kring från fall till fall. Vi kommer först att behöva få information från elevens nuvarande skola för att vi ska kunna ge ett svar. Vi har tyvärr inte tillgång till ett elevvårdsteam eller elevassistent och lokalerna är inte handikappanpassade. Viktigt att ni kontaktar oss innan ni gör en anmälan.

Försäkring
Svenska Korttidsskolan har ingen försäkring gällande eleverna. Det är föräldrarnas ansvar att ha en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring. Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.

Ansökningsformulär

  • Uppgift elev

  • Uppgifter vårdnadshavare 1

  • Uppgifter vårdnardshavare 2

  • Uppgifter hemskola

  • Särskilt stöd

    Barn med behov av särskilt stöd, se villkoren

Bankgiro för inbetalning

SVENSKA SKOLAN BANUS S.L.
IBAN ES87 0081 0617 6900 0261 8069
BIC BSABESBB

Våra villkor

Inskrivningsavgift
Inskrivningsavgiften är en per familj och betalas endast vid första bokningstillfället.

Förskottsbetalning
Förskottsbetalningen på 250€ är inte återbetalningsbar men dras av på er kommande faktura.

Slutbetalning
Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Vid en anmälan som inkommer med kort varsel och ni erbjudits plats betalas fakturan omgående. Om betalning ej inkommit i tid erbjuds platsen till nästa elev i kön.

Avbokning
Om avbokning sker upp till 2 månader innan skolstart återbetalas allt utom inskrivningsavgiften, minus eventuella bankavgifter för överföring. Avbokning som sker 1 månad före skolstart eller under pågående skoltid hos oss återbetalas ej. Detta då vi på kort varsel inte kan avbryta åtaganden gentemot personal och hyrda lokaler.

Force Majeure
Om en yttre oförutsedd händelse utanför skolans kontroll inträffar som skulle innebära att skolan inte längre har förutsättning att bedriva sin verksamhet, sker ingen återbetalning av skolavgiften. Sådan händelse kan vara krig, naturkatastrof, brand m.m.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn med särskilda behov behöver vi ta ställning kring från fall till fall. Vi kommer först att behöva få information från elevens nuvarande skola för att vi ska kunna ge ett svar. Vi har tyvärr inte tillgång till ett elevvårdsteam eller elevassistent och lokalerna är inte handikappanpassade. Viktigt att ni kontaktar oss innan ni gör en anmälan.

Försäkring
Svenska Korttidsskolan har ingen försäkring gällande eleverna. Det är föräldrarnas ansvar att ha en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring. Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.

©SVENSKA SKOLAN PUERTO BANÚS | WEBPROD: BLOMILL

Svenska Korttid Skolan