Vår verksamhet

Svenska Korttidsskolan Banús
Välkommen till vår korttidsskola i Marbella!

Skolan är till för er som har barn från förskoleklass till årskurs 6 och som vill tillbringa mer tid i södra Spanien. Detta samtidigt som ni under tiden kan försäkra er om att barnen kan fortsätta ha sin skolgång i enlighet med den svenska läroplanen.

På vår korttidsskola kommer eleverna ha möjlighet att kunna gå från november till maj, med uppstart november 2020. Barnen möter erfarna lärare med svensk lärarbehörighet. Eleverna kommer att ingå i åldersintegrerade grupper och arbeta med de skoluppgifter som hen har fått med sig från skolan i Sverige. Vid längre period har vi som ambition att samarbeta med undervisande lärare i Sverige för att ge en så bra förutsättning som möjligt. Det är viktigt att eleven har tillgång till sin planering och sin individuella studieplan samt har med sig läromedel och digitala verktyg, om sådant används i undervisningen.

Vi fokuserar på skolans kärnämnen då vi idag inte har tillgång till specifika ämnessalar, såsom idrott, musik, slöjd, eller bildsal. Tyvärr kan vi inte heller i nuläget erbjuda hemkunskap med matlagning, laborera inom kemi, fysik eller utföra de praktiska övningarna i teknik. Däremot kan vi självklart arbeta med de teoretiska delarna i dessa ämnen om eleven har med sig sin planering och arbetsuppgifter för detta.

Svenska Skolan Banús utövar sin verksamhet i samma lokaler som Manolo Santana Racquets Club. Det är även deras restaurangkök som tillagar skolans lunch varje dag. Eleverna får dagligen själva välja sin lunch utifrån vår egna Svenska Skolan Meny. I lunchpriset ingår även baguette, vatten och sallad. Vi ser också till att det finns färsk frukt dagligen.

Då vi är en korttidsskola kommer vi inte att kunna sätta betyg men efter tiden hos oss kommer eleven få med sig skriftliga omdömen som ett underlag för betygssättningen i Sverige. Ni som har tänkt att stanna en termin eller längre rekommenderar vi varmt Svenska Skolan Marbella. Det är en väletablerad svensk utlandsskola som är godkänd av skolverket, vilket innebär att de genomför nationella prov och betygsättning enligt den svenska läroplanen.

Idrottsprofil
Det kommer att finnas möjligheten för våra elever att välja till en idrottsprofil.

©2020 SVENSKA SKOLAN PUERTO BANÚS | WEBPROD: BLOMILL

SVENSKA SKOLAN – Korttid